DOGI Local Network

За бизнес, информация и забавление...

Начало

За нас

Свържете се с нас

Плащане на такси

Настройки

DOGI Net

DOGI Net

За нас

 

DOGI Local Network е създадена през 2004 година от трима ентусиасти (Димко Николов DODI, Георги Марев и Георги Лазаров GODI) с цел по-лесна обмяна на файлове и споделени ресурси в мрежата между приятелска група от потребители. От 2005 година  потребителите могат да ползват Интернет. Днес мрежата ни може да се похвали със завидните 64 Mbit/s достъп до световната мрежа и 100 Mbit/s свързаност между компютрите.

DOGI Network се поддържа изцяло на доброволни начала от  всички нейни потребители, което обяснява липсата на каквато и да е финансова ориентираност и изгода.