DOGI Local Network

За бизнес, информация и забавление...

Начало

За нас

Свържете се с нас

Плащане на такси

Настройки

DOGI Net

DOGI Net

Начало

 

Тази страница е създадена предимно за ползване от потребителите на локалната мрежа. Тя може да бъде полезна, както за допълнителна информация по настройка и конфигурация на мрежата, така и за заплащане на месечните такси за Интернет на потребителите по електронни канали, визирайки ePay, EasyPay или чрез вносна бележка във всяка банка.

DOGI Network се поддържа изцяло на доброволни начала от  всички нейни потребители, което обяснява липсата на каквато и да е финансова ориентираност и изгода.

 

 

Мрежата ни се сдоби със собствено име (Domain), с което ще бъде представена в Интернет пространството.

DOGINET.EU . Тази страница както и други подобни, свързани с Нашата мрежа ще можете да намирате на адрес http://doginet.eu .

Друго от предимствата на името е че можете да използвате електронна поща ( E-mail ), от сорта на: вашето_име@doginet.eu

Тази електронна поща се използва чрез програма клиент за електронни пощи (например: Outlook, Outlook Express). Това Ви дава предимството да запазвате получените и изпратените си писма на вашият си личен компютър за време, което Вие пожелаете без притеснения от прочитане на пощенската Ви кутия от Интернет. Също така можете да ползвате пощенската си кутия и през Internet Explorer.

За допълнителна информация как да ползвате и конфигурирате пощенския си клиент моля свържете се с Godi, или посетете Настройки.